Borova tlapka, nadační fond

Nadační fond Borova tlapka vznikl u příležitosti 10. výročí fungování Kynologického centra Borova tlapka, které v novohradeckých lesích slouží nejen k výcviku psů, ale i jako místo setkávání, poznávání a porozumění lesu i přírodě. Nadační fond má za cíl shromažďovat finanční i hmotné prostředky za účelem podpory a pomoci ohroženým či znevýhodněným zvířatům, stejně jako lidem, kteří se o ně starají a projevují osobní hrdinství při jejich záchraně nebo péči o ně. Dalším rozměrem činnosti nadačního fondu je působit v rámci preventivních a osvětových programů, popularizačních akcí, přednášek, vydávání publikací a rozšiřování obecného povědomí o možnostech pomoci ohroženým zvířatům.

Podpořit nás můžete na účet nadačního fondu vedený u Komerční banky, a. s.:
123-7855490297 / 0100
Předem moc děkujeme.

Kontaktovat nás můžete na:
Mgr. Lea Oesterreicher, T: 602 392 583, E: oesterreicher@borovatlapka.cz
Jaroslav Filip, T: 606 051 140, E: filip@borovatlapka.cz

Impressum:
Borova tlapka, nadační fond
Ve Stromovce 743, Hradec Králové, 500 11
IČ: 17268443, výpis z nadačního rejstříku k dispozici zde.