Detail

Rámcová dohoda s PdF UHK

Kynologické centrum dnes uzavřelo rámcovou dohodu o spolupráci s PdF UHK.

Dnešním dnem vstoupila v platnost rámcová dohoda o spolupráci mezi Kynologickým centrem Borova tlapka (KCBT) a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové (PdF UHK).

Ve středu 11. května 2016 došlo ke slavnostnímu podpisu dohody o spolupráci mezi oběma institucemi za přítomnosti statutárního zástupce děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Václav Víšky a předsedy Kynologického centra Borova tlapka Jaroslava Filipa.

Zástupci kynologického centra se v poslední době účastnili několika akcí fakulty a ukázalo se, že spolupráce těchto dvou subjektů může být zajímavá. Borova tlapka se vedle standardní kynologické činnosti zabývá canisterapií, což otevírá cestu pro studenty Katedry speciální pedagogiky a logopedie.

Naše kynologické centrum Borova tlapka existuje již od roku 2005 a nabízí několik druhů kvalitních výcviků založených na individuálním přístupu. Kromě běžných typů výcviků (sportovní, kynologický) se zabýváme i loveckým výcvikem psů s průkazem původu podle zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky loveckých psů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Zároveň se věnujeme canisterapii." uvedl předseda KCBT Jaroslav Filip.

Rámcová dohoda upravuje předmět spolupráce v oblasti výměny studentů při praxích a aktivitách KCBT; stejně tak bude KCBT participovat na akcích fakulty. Jedním z předmětů spolupráce je vzájemná propagace.

Hned první akcí, která oba subjekty společně čeká, je Dětský den 2016, který kynologické centrum pořádá 5. června v prostorách svého centra v Malšovicích, v areálu bývalé myslivecké střelnice. Pedagogická fakulta UHK akci podporuje a je jedním z hlavních partnerů. Více informací k akci je na tomto odkazu: http://www.borovatlapka.cz/detsky-den-2016/.

Vedení pedagogické fakulty se nebrání spolupráci s podobnými subjekty jako je Kynologické centrum Borova tlapka. Je to pro nás možnost zpestřit nabídku praxí pro naše studenty. Zároveň vidím velký potenciál v oblasti vzájemné propagace." uvedl statutární zástupce děkana PdF UHK Václav Víška.