O Borovi

Bor, celým jménem Bor od Čelákovického jezu se narodil 22. 6. 2005. Jedná se o plemeno Maďarského krátkosrstého ohaře, neboli též Vižlu (Rövidszörü Magyar Vizsla). Hlavním znakem tohoto středně velkého elegantního loveckého psa ušlechtilého vzhledu s krátkou žemlově zbarvenou srstí je lehká stavba těla tvořící harmonii mezi krásou a sílou.

Bor je celý svůj život aktivním loveckým psem, který dosáhl mnoha loveckých úspěchů a jiných ocenění. Například byl 3x CAC (Certificat d'Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampiona krásy), ("výborný 1"), dále Res. CAC ("výborný 2"), které je udělováno jedincům ve třídách šampionů (vítězů), které dosahují mimořádných kvalit a které by za jiných okolností získali "výborný 1". Následně byl ohodnocen jako Český šampion krásy.

Nejvíce ceněné jsou však tituly dokazující Borovu úspěšnou dráhu loveckého psa. Jsou to následující ocenění:

1. cena ve zkouškách

  • ZV - základní lovecké zkoušky odhalující vrozené vlohy psa
  • SZVP - speciální zkoušky vodních prací (Bor opravdu velmi miluje vodu a plavání a hlavně lov kachen)
  • PZ - podzimní zkoušky, což jsou lovecké zkoušky, které kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a aportování drobné zvěře

2. cena ve zkouškách

  • LZ - lesní zkoušky, po jejich absolvování získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře
  • BZ - barvářské zkoušky, jež kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře na stopě staré i více jak 12 hodin
  • MVK - Memoriál Ing. Vladimíra Kováře ve speciálních zkouškách vodních prací


Kompletní seznam zkratek užívaných v kynologii