Kompletní seznam zkratek užívaných v kynologii

A1-3
soutěže agility, čím vyšší číslo, tím větší náročnost/obtížnost
AGFIS
AKCAmerican Kennel Club - Americký kynologický klub omezený pouze na chovatelská hlediska a organizaci výstav v USA, vznikl v roce 1884
AKanglický setr
BH 1) barvářské zkoušky honičů ověřující schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře
2) jedna ze zkoušek sportovní kynologie dle řádu SchH, zkouška doprovodného psa, prověřuje ovladatelnost a vyrovnanost psa, nezahrnuje obranu ani pachové práce
BIGBest in Group (někdy též BOG) neboli vítěz jedné z deseti skupin FCI, který následně postupuje do soutěže o titul BIS - vítěz výstavy
BISBest in Show - nejkrásnější pes výstavy ze všech jedinců
BOBBest of Breed - vítěz plemen pro jediného zástupce jednotlivých plemen
BundSgBendessGR - vítěz Německa (z výstavy)
BZbarvářské zkoušky kvalifikující psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledávku spárkaté zvěře na stopě staré i více jak 12 hodin
BZMPbarvařské zkoušky malých loveckých plemen
CACCertificat d´Aptitude au Championat - čekatelství na národní titul šampióna krásy, tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou "výborný 1", na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice, nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit
CACIBCertificat d´Aptitude au Championat International de Beauté - čekatelství na mezinárodní titul šampióna krásy tj. Interchampion, po udělení 4x CACIB při splnění dalších podmínek může daný pes získat titul Ich.
CACITCertificat d´Aptitude au Championat International de Travail - čekatelství na mezinárodní pracovní titul pro pracovně upotřebitelné psy (lovecká, služební plemena apod.)
CACTčekatelství šampionátu práce (výkonu) udělované nejlepšímu jedinci každého pracovního plemene při akci národního nebo mezinárodního významu konané v ČR probíhající v plném rozsahu zkoušky IPO3, SchH3, IPO-FH (stopařský závod nejvyšší úrovně) nebo propozic Mistrovství "500 bodů", daný pes nebo fena se musí umístnitna 1. místě, a to nejméně s oceněním "velmi dobrý", tento titul se může udělit psovi i feně, kteří již titul "Šampion práce" mají, návrh na tento titul může navrhnout pouze sbor rozhodčích delegovaný na danou akci a to pouze za mimořádně kvalitní výkony v průběhu celé soutěže, druhý pes v pořadí může obdržet Res. CACT, taktéž za předpokladu získání min. známky "velmi dobrý", CACT i Res. CACT se zapisuje do výkonnostní knížky psa a psovod obdrží osvědčení vystavené rozhodčím, titul není nárokový a je udělován pouze za mimořádné kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže, trojím získáním titulu CACT v období 2 výcvikových sezón vzniká nárok na přidělení titulu "Šampion práce" (výkonu)
CACT-ČRdostihový šampión České republiky, uděluje se jen na vybraných bodovacích dostizích, řediteli nebo vedoucímu dostihu, který je zadáváním CACT-ČR pověřen, musí majitel psa před dostihem předložit potvrzení, že dotyčný pes obdržel na klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavě známku "výborný", podmínek je samozřejmě více, na všech typech výstav v ČR může být chrt jakéhokoliv plemene vystaven ve třídě pracovní za předpokladu, že dosáhne 4x CACT-ČR v rozmezí více než 12 měsíců                
CAJCčekatelství na národní titul "Šampion krásy mladých", je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých
CEAanomálie očí objevující se u kólií a spíše výjimečně u šeltií
CRAatrofie sítnice, často se objevuje po chronickém zánětu oka
ČASPSČeská asociace sportu psích spřežení vzniknuvší v roce 1989, určená pro zájemce o saňový sport - psí spřežení, bez omezení plemen a čistokrevnosti zapřahaných psů
ČKSČeský kynologický svaz
ČMKJČeskomoravská kynologická jednota
ČMKUČeskomoravská kynologická unie
ČMMJČeskomoravská myslivecká jednota
ČMSKSPČeský musherský svaz klubu severských psů určený pro závodníky z řad majitelů čistokrevných severských sáňových psů
D"dobrý", jedná se o známku zadávanou na výstavách, soutěžích či zkouškách
DKK0/0, 0/1, 1/2 atd. = označení pro výši postižení onemocnění kyčelních kloubů, přičemž 0/0 (neg.), hovoří o kloubech zdravých, číslo před lomítkem a za lomítkem je hodnocení pro každou končetinu zvlášť, výše čísla odpovídá míře postižení, nejhorší a nejvyšší postižení je 4/4, u většiny plemen, pro něž je RTG DKK (rentgen kyčelních kloubů) povinné, je maximální povolená výše druhého stupně, tedy 2/2, 2/1, 0/2 atd., existují však plemena, kde je do chovu povoleno i větší postižení nebo naopak menší či žádné, tuto informaci poskytuje příslušný klub
DSWNěmecký svaz sportu psích spřežení
EDdysplazie loktu (loketního kloubu)
EKCEnglish Kennel Club - Anglický kynologický klub
ENCIEnte Nazionale della Cinofilia Italiana - Italský národní kynologický svaz
ESDRAEvropská asociace sportu psích spřežení, bez zaměření na plemena i původ psů, mající pod patronací velké závody, určuje pravidla saňového sportu a podporuje jeho rozvíjení v rámci Evropy
EUROSGpříp. Eropas, Evropský vítěz (nejvyšší ocenění na evropské výstavě psů)
FCIFédération Cynologique Internationale - Mezinárodní kynologická federace se sídlem v Belgii, založena v roce 1911, tato mezinárodní organizace sjednocuje chovatelské zásady, posuzování a vystavování čistokrevných psů, zakládajícími zeměmi FCI byly pouze čtyři evropské země - Belgie, Francie, Holandsko a Rakousko, dnes do ní patří mnoho kynologických organizací pěti kontinentů, české kynologické organizace jsou v FCI zastoupeny prostřednictvím ČMKU (Českomoravské kynologické unie)
FCI MSMistrovství světa ve výkonu podle zkušebního řádu IPO (zkušební řád pro pracovní plemena sportovní kynologie vydaný FCI)
FH 1-2speciální stopařská zkouška sportovní kynologie obsahující pouze velmi náročné stopy, patří do souboru zkoušek dle mezinárodního zkušebního řádu SchH, vyšší číslo označuje větší náročnost
FISTCMezinárodní federace sportu psích spřežení, pouze pro severské psy s průkazem původu
FTField Trials - zkoušky práce ohařů v poli: daleké systematické hledání, vystavování zvěře a tzv. přiznávání, absolvováním FT pes však nezískává loveckou upotřebitelnost
FTRField Trials retrívrů
HD

dysplazie kyčelního kloubu, častěji (u nás) známo pod zkratkou DKK
HD-A (HD frei) rentgen kyčelních kloubů s negativním nálezem, tedy 0/0
HD-B (HD +/-) rentgen kyčelních kloubů s nálezem lehkého postižení - 1. stupně, např. 0/1, 1/1, 1/0
HD-C (HD +) rentgen kyčelních kloubů s nálezem 2. stupně - např. 0/2, 2/2, 2/0, 1/2, 2/1

HZhoničské zkoušky ověřující schopnost loveckého psa při lovu černé zvěře
DKK
DKK