O centru

Kynologické centrum Borova tlapka existuje již od roku 2005 a nabízí několik druhů kvalitních výcviků založených na individuálním přístupu. Kromě běžných typů výcviků (sportovní, kynologický) se zabýváme i loveckým výcvikem psů s průkazem původu podle zkušebního řádu ČMMJ pro zkoušky loveckých psů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI).

Centrum je také součástí dislokovaných pracovišť Univerzity Hradec Králové, a to jako Fakultní pracoviště UHK Fakulty pedagogiky. V rámci toho k nám chodí studenti této fakulty seznámit se se základy canisterapie, pochopit chování psa vůči dětem a ve společnosti vůbec, aby v budoucnu byli schopni působit v rámci svého povolání např. v práci s postiženými dětmi či staršími lidmi.

Jak již název napovídá, centrum získalo název díky psovi jménem Bor, více o něm zde. Přesto, že už je to starší "pán" (10 let) je stále velmi aktivní a účastní se každého výcviku. Díky němu si mohou majitelé psa ověřit, že pokud budou ve svém výcviku důslední, svědomití a trpěliví, odměnou jim bude právě takto poslušný a vychovaný pes.

Majitelem centra je Kynologické centrum Borova tlapka, z. s. (zapsaný spolek), které založil pan Jaroslav Filip - předseda spolku. Jaroslav Filip sám je nejen velmi zkušeným chovatelem a cvičitelem psů, ale i členem Českomoravské myslivecké jednoty. Absolvoval úspěšně zkoušky z myslivosti, dále pak získal osvědčení o způsobilosti k veterinárnímu vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře. Sám již také několikrát byl hodnotícím členem komise kynologických či mysliveckých soutěží. Důkazem jeho vysoké profesionality jsou kromě jeho vlastních ocenění i ocenění a lovecké úspěchy jeho psa. V současné době dokončuje studium na ČZU (Česká zemědělská univerzita, obor Kynologie a Provoz a řízení myslivosti).

V celém areálu centra platí provozní řád.