Naši partneři a sponzoři

Kdo jsou naši partneři a sponzoři? Lidé i společnosti, kteří mají zájem podpořit naši činnost, ať již přímými finančními dary, které nám pomáhají zajistit fungování centra, nebo dary věcnými např. hračkami do soutěží konaných v rámci dětských dnů či v rámci své činnosti nám pomáhají s propagací.

S jejich pomocí můžeme realizovat a zkvalitňovat služby v našem kynologickém centru a jsme schopni se dále rozvíjet. Právě díky nim jsme mohli několikrát uspořádat dětský den.
Díky nim můžeme reálně uvažovat naší budoucích aktivitách, např. o konání letního výcvikového tábora pro majitele psů. Každá, i drobná podpora je pro nás a naši existenci velmi důležitá.

Tímto děkujeme všem našim sponzorům, partnerům a příznivcům za jejich podporu, ať už finanční, věcnou či i třeba jen tu, že přiložili ruku k dílu při úpravách v areálu našeho kynologického centra.

Máte-li i Vy zájem nás podpořit, můžete tak učinit buď přímo na naše konto 107-2657960267/0100 nebo nám zavolejte na tel. 606 051 140. Potvrzení o přijetí finančního daru je pro nás samozřejmostí.

Partner

Sponzoři