Naši partneři a sponzoři

Kdo jsou naši partneři a sponzoři? Lidé i společnosti, kteří naši činnost podporují, ať již přímými finančními dary, které nám pomáhají zajistit fungování centra, nebo věcnými dary např. hračkami do soutěží konaných v rámci dětských dnů.

Pro rok 2022 patří velké díky Královéhradeckému kraji, který nám svým finančním příspěvkem pomol zakoupit nové kynologické pomůcky, díky nimž můžeme nabízet atraktivnější a kvalitnější služby.

S pomocí našich sponzorů můžeme realizovat a zkvalitňovat služby v kynologickém centru a jsme schopni se dále rozvíjet. I díky nim jsme mohli několikrát uspořádat dětský den.
A naše úvahy o budoucích aktivitách, např. o konání letního výcvikového tábora pro majitele psů, nemusí zůstat jen ve fázi těžko realizovatelných snů. Každá, i drobná podpora je pro existenci centra velmi důležitá.

Tímto děkujeme všem našim sponzorům, partnerům a příznivcům za jejich podporu, ať už finanční, věcnou či i třeba jen tu, že přiložili ruku k dílu při úpravách areálu kynologického centra.

Máte-li i Vy zájem nás podpořit, můžete tak učinit buď přímo na naše konto 107-2657960267/0100 nebo nám zavolejte na tel. 606 051 140.

Partner

Sponzoři